Rodo

Administratorem państwa danych jest firma Renata Klempis, Jacek Klempis s.c., ul. Piechurów 6, 04-696 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi noclegowej, wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez ww. firmę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja usługi noclegowej oraz wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania rezerwacji, realizacji usługi noclegowej oraz wystawienia faktury. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: ekonol@wp.pl. Dostęp do Państwa danych oprócz wspólników naszej firmy będą mieć podmioty współpracujące z firmą Renata Klempis, Jacek Klempis s.c. obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo-podatkowe. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Nie sprzedajemy danych osobowych Klientów, ani też nie udostępniamy ich komercyjnie innym podmiotom. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami „RODO” – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).